Ook in deze uitzonderlijke tijden waarin we als samenleving verkeren willen wij, Hospice Mariaweide, er zijn voor de (terminale) mens die palliatieve zorg nodig heeft wanneer de zorg thuis moeilijker wordt of niet meer mogelijk is.

Hospice Mariaweide in Venlo is een kleinschalige, huiselijke zorgvoorziening. De medische zorg in Mariaweide wordt verleend door een verpleegkundige die 24 uur per dag aanwezig is en door huisarts of specialist ouderengeneeskunde. Onze vrijwilligers worden gedurende de afgekondigde maatregelen van het kabinet beperkt in het hospice ingezet maar ondersteunen waar nodig het verpleegkundig team.

Maatregelen Coronavirus:

Wat doet Hospice Mariaweide:

We volgen nauwgezet de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De laatste stand van zaken is te vinden op www.rivm.nl of https://www.dezorggroep.nl/coronavirus

Onze medewerkers hanteren de hoest- en handhygiënerichtlijnen.

Bezoek is welkom. Er gelden echter wel enkele regels die wij toelichten onder bezoektijden.

Mariaweide in Beeld